Szablony dokumentów

Szablony dokumentów w LMS pozwalają na automatyczne generowanie umów, regulaminów, aneksów, protokołów zdawczo-odbiorczych, wezwań do zapłaty oraz innych. Wygenerowane dokumentu są w LMS przypisane d konkretnego klienta co pozwala na łatwe ich odnalezienie, wydrukowanie, udostępnienie klientowi. Dzięki szablonom dokumentów można zaoszczędzić sporo czasu podczas podłączania nowego klienta, zawierania dalszych umów, rozliczania klienta z zaległości, rozwiązywania umowy z klientem.

Moje gotowe szablony dokumentów:

Poza gotowymi szablonami oferuję także usługi przenoszenia istniejących szablonów dokumentów klienta do wersji działającej z LMS. Dotychczas przenosiłem m. in.:

Przygotowane przeze mnie szablony działają zarówno w LMS GIT jak i INET LMS.

Pluginy

Od momentu wprowadzenia do LMS mechanizmu pluginów zacząłem przygotowywać część dodatków w postaci pluginów. Dzięki pluginom można rozszerzyć możliwości LMS bez ingerencji w kod projektu. Dzięki temu utrzymanie i aktualizacje LMS stają się łatwiejsze. Do tej pory jako plugin ukazały się:

Pluginy działają z wersją LMS GIT, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Na życzenie klienta istnieje możliwość przerobienia pluginu na moduł INET LMS.


Artykuły nt. LMS

Od czasu do czasu piszę posty na temat LMS, które mogą Cię zainteresować: