• lista kończących się umów
  • możliwość oznaczania umów jako pomijanych podczas wyszukiwania

Funkcjonalność pluginu obejmuje listowanie kończących się umów w ciągu następnych 30 dni. Dodatek ten bazuje na wygenerowanych w LMS umowach. Umowy te muszą mieć ustawione daty końca ich obowiązywania. Druga z funkcji to usunięcie umowy z tej listy - umowa taka pozostaje w systemie, ale nie będzie już brana pod uwagę podczas wyszukiwania kończących się umów.

Zrzuty ekranu:

Instalacja:

Zawartość paczki z pluginem należy umieścić w katalogu lms/plugins/.

Konfiguracja:

W menu konfiguracji, w module Wtyczki, należy uruchomić plugin LMSTerminatingConstractsPlugin.


Zobacz także: