Podejmuję się przenoszenia istniejących szablonów informacji dodatkowych do umowy zawartej poza lokalem do szablonów systemu LMS.

Szablony takie zawierają zazwyczaj informacje dla klienta według wytycznych UOKiK dla umów zawieranych poza lokalem:

 • główne cechy świadczenia, tj:
  • wybrane pakiety;
  • okres świadczenia umowy;
  • termin podłączenia;
 • dane firmy;
 • wykaz opłat ponoszonych przez abonenta w okresie umowy, tj:
  • wysokość miesięcznego świadczenia w wybranej taryfie;
  • miesięczną ulgę w wybranej taryfie;
  • łączną opłatę abonamentowa w całym okresie umowy;
  • wysokość opłaty instalacyjnej;
  • ulgę w opłacie instalacyjnej;
  • łączną wysokość wszystkich opłat w całym okresie umowy;
  • opłatę abonamentową po przekształceniu się umowy w umowę na czas nieokreślony.

Dane te są pobierane z bazy LMS bądź podawane są podczas generowania umowy. Szablon uwzględnia zobowiązania dodawane z szablonów promocji. Dane wprowadzane podczas dodawania dokumentu są walidowane. Istnieje możliwość konfiguracji domyślnych ustawień szablonu.

Szablon może być także wykorzystany pod budowę szablonu informacji do umowy zawartej w lokalu.

Treść szablonu jest zawsze konsultowana i może zostać zmieniona zgodnie z przekazanymi uwagami.

Przykłady:

Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji phpui, należy dodać następujące zmienne definiujące domyślne wartości pól formularza dodawania dokumentu:

 • remote_contract_details_connection_days_deadline - ilość dni w ciągu których nastąpi przyłączenie abonenta;
 • remote_contract_details_start_days_deadline - ilość dni w ciągu których nastąpi rozpoczęcie świadczenia usługi;
 • remote_contract_details_periods - lista oddzielonych przecinkami ilości miesięcy na jakie może zostać zawarta umowa na czas określony;
 • remote_contract_details_period - domyślny czas trwania umowy (ilość miesięcy, “undefined” gdy umowa na czas nieokreślony);
 • remote_contract_details_complain_address - adres do składania reklamacji;
 • remote_contract_details_complain_telephone_1 - numer telefonu do składania reklamacji;
 • remote_contract_details_complain_telephone_1 - alternatywny numer telefonu do składania reklamacji;
 • remote_contract_details_complain_email - adres e-mail do składania reklamacji;
 • remote_contract_details_tariffs_available - lista oddzielonych przecinkami dostępnych taryf.

Zobacz także: