Przyjmuję zlecenia przenoszenia istniejących szablonów odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem do systemu LMS.

Szablon taki zawiera zazwyczaj oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (na odległość).

Na szablonie, oprócz oświadczenia, znajdują się zwykle także:

  • dane klienta;
  • dane firmy;
  • miejsce wystawienia;
  • data wystawienia;
  • pouczenie do odstąpienia od umowy.

Formularz generowania szablonu pozwala na zdefiniowanie miejsca wystawienia oraz zawartych w pouczeniu ilości dni na odstąpienie od umowy, na zwrot sprzętu przez klienta oraz na zwrot nadpłaty przez ISP.

Dane o kliencie oraz dostawcy usługi są pobierane z bazy LMS pozostałe dane są definiowane per dokument i podczas dodawania dokumentu są walidowane. Istnieje możliwość konfiguracji domyślnych ustawień szablonu.

Treść szablonu jest zawsze konsultowana i może zostać zmieniona zgodnie z przekazanymi uwagami.

Przykłady:

Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji phpui, należy dodać następujące zmienne definiujące domyślne wartości pól formularza dodawania dokumentu:

  • remote_contract_cancellation_resignantion_days_deadline - ilość dni na odstąpienie od umowy;
  • remote_contract_cancellation_equipment_return_days_deadline - ilość dni na zwrot sprzętu;
  • remote_contract_cancellation_payments_return_days_deadline - ilość dni na zwrot płatności;
  • remote_contract_cancellation_location - miejsce wystawienia dokumentu.

Zobacz także: