• lista nieopłaconych dokumentów (faktury VAT, noty obciążeniowe, korekty faktur VAT)
 • uwzględnienie częściowo zapłaconych faktur VAT i not obciążeniowych
 • uwzględnienie terminów płatności
 • uwzględnienie możliwości występowania faktur VAT z wieloma pozycjami
 • aktualna data jest datą wystawienia wezwania
 • nazwa wystawcy konfigurowalna z poziomu LMS (wykorzystuje nagłówek faktury VAT - globalny, bądź przypisany do firmy)
 • numer konta bankowego brany z karty klienta (obsługa IBAN - indywidualnych numerów bankowych klientów)
 • aktualne saldo - kwota do zapłaty
 • obsługa adresów korespondencyjnych
 • opcja wyliczania odsetek ustawowych, obsługa stawek 13% i 8%, uwzględnienie dni wolnych
 • opcja oznaczania na liście pozycji do których były korekty
 • na życzenie klienta dostosowanie treści wezwania

Przykłady:


Zobacz także: