• wydruk danych klienta i firmy na podkładzie wpłaty gotówkowej
 • numer konta bankowego brany z karty klienta (obsługa IBAN)
 • możliwość konfiguracji pola “nazwa odbiorcy” oraz szablonu pola “tytułem” z poziomu LMS
 • możliwość konfiguracji ilości stron oraz ilości druków na stronę (1 lub 2)
 • opcja drukowania na wszystkich drukach sumy zobowiązań klienta wynikającej z przypisanych mu taryf
 • opcja generowania druków przelewu tylko dla wybranego zakresu miesięcy
 • kompatybilność z LMS w wersjach GIT i INET oraz prawdopodbnie także ze starszymi wersjami LMS

Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/. Podkład druku wpłaty należy umieścić w katalogu lms/img/.

Jeśli instalacja jest wykonywana w starszej wersji LMS należy w plikach engine.php i plugin.php odnaleźć zakomentowane sekcje old config, odkomentować je a zakomentować sekcje new config.

Zawartość pliku strings.php należy dodać do obecnej zawartości pliku lms/lib/locale/pl/strings.php.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji finances, należy dodać następujące zmienne:

 • transfer_forms_receiver_line_1 - nazwa odbiorcy, linia 1
 • transfer_forms_receiver_line_2 - nazwa odbiorcy, linia 2
 • transfer_forms_pay_title - tytuł przelewu
 • transfer_forms_pages - ilość stron
 • transfer_forms_per_page - ilość druków na stronę
 • transfer_forms_to_words_short - true jeśli ma być generowana krótka słowna wersja należności

Zobacz także: