Szablony dokumentów w LMS pozwalają na automatyczne generowanie umów, regulaminów, aneksów, protokołów zdawczo-odbiorczych, wezwań do zapłaty oraz innych. Wygenerowane dokumentu są w LMS przypisane d konkretnego klienta co pozwala na łatwe ich odnalezienie, wydrukowanie, udostępnienie klientowi. Dzięki szablonom dokumentów można zaoszczędzić sporo czasu podczas podłączania nowego klienta, zawierania dalszych umów, rozliczania klienta z zaległości, rozwiązywania umowy z klientem.

Moje gotowe szablony dokumentów:

Poza gotowymi szablonami oferuję także usługi przenoszenia istniejących szablonów dokumentów klienta to wersji działającej z LMS. Dotychczas przenosiłem m. in.:

Przygotowane przeze mnie szablony działają zarówno w LMS GIT jak i INET LMS.