Od momentu wprowadzenia do LMS mechanizmu pluginów zacząłem przygotowywać część dodatków w postaci pluginów. Dzięki pluginom można rozszerzyć możliwości LMS bez ingerencji w kod projektu. Dzięki temu utrzymanie i aktualizacje LMS stają się łatwiejsze. Do tej pory jako plugin ukazały się:

Pluginy działają z wersją LMS GIT, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Na życzenie klienta istnieje możliwość przerobienia pluginu na moduł INET LMS.