JavaScript pozwala na wiele. Pozwala także zrobić sobie śmietnik w aplikacji. Z czasem każda zaniedbana aplikacja będzie zmierzać w kierunku nieczytelnej papki kodu, coraz trudniej będzie się w tym wszystkim połapać, a zwłaszcza gdy pracuje nad nią sztab ludzi. Entropia projektu rośnie. Na szczęście są rozwiązania pozwalające na ujednolicenie stylu kodowania w JS, wyłapanie błędogennych instrukcji, wskazanie skomplikowanych fragmentów kodu. W tym wpisie przeczytasz jak ułatwić sobie codzienną pracę nad kodem JS wykorzystując do tego narzędzie JSHint.

A może JSLint?

JSHint i JSLint są bardzo zbliżonymi narzędziami. Jak można się dowiedzieć w Internetach, JSHint powstał w wyniku niezadowolenia brakiem możliwości konfiguracji JSLint. Problem ten już został rozwiązany w JSLint, ale konkurencyjne narzędzie pozostało. JSHint powstał na przełomie 2010/2011 roku. Był rozwijany przez te kilka ostatnich lat, a wiele projektów pisanych w JS zaczęło go używać do sprawdzania jakości wytworzonego kodu. Na chwilę obecną JSHint obsługuje ponad 80 opcji konfiguracyjnych, a autorzy zachęcają do dodawania kolejnych jeśli dla kogoś to jeszcze za mało. Zainteresowanie JSHint ciągle rośnie, co może potwierdzić poniższy wykres:

Jak używać JSHint?

Narzędzia tego możemy używać na kilka sposobów. Pierwszym i najwygodniejszym na początek jest wejście na jego stronę i skorzystanie z analizy online kodu. Gdy się już przekonasz do jego zalet, o wiele lepszym wyjściem jest lokalna instalacja tego dodatku. Można to zrobić przy pomocy NPM, globalnie lub per projekt.

Zainstalowane JSHint można wykorzystać albo uruchamiając je per wybrany plik lub dla całego projektu. Uruchamianie dla projektu jest o wiele wygodniejsze gdy przygotuje się już swój własny zestaw reguł. Reguły te zapisuje się w plikach .jshintrc. JSHint jest na tyle sprytny, że kaskadowo przeszukuje strukturę projektu szukając plików reguł znajdujących się najbliżej analizowanego kodu. Jeśli nic nie zostanie znalezione zostanie użyty globalny .jshintrc znajdujący się w katalogu domowym użytkownika lub zaaplikowany zostanie domyślny zestaw reguł.

W moim projekcie Yeoman wygenerował pliki .jshintrc automatycznie uzupełniając je w popularnymi zestawami reguł. Przykładowo główny plik zestawu reguł wygląda tak:

{
 "node": true,
 "browser": true,
 "esnext": true,
 "bitwise": true,
 "camelcase": true,
 "curly": true,
 "eqeqeq": true,
 "immed": true,
 "indent": 2,
 "latedef": true,
 "newcap": true,
 "noarg": true,
 "quotmark": "single",
 "regexp": true,
 "undef": true,
 "unused": true,
 "strict": true,
 "trailing": true,
 "smarttabs": true,
 "globals": {
  "angular": false,
  "cordova": false,
  "StatusBar": false
 }
}

Odgadnięcie znaczenia większość tych opcji powinno być bardzo łatwe i intuicyjne, szczegółowy ich opis można znaleźć w wykazie dostępnych opcji JSHint. Yeoman wygenerował mi także zestaw reguł dla plików testów:

{
 "node": true,
 "browser": true,
 "esnext": true,
 "bitwise": true,
 "camelcase": true,
 "curly": true,
 "eqeqeq": true,
 "immed": true,
 "indent": 2,
 "latedef": true,
 "newcap": true,
 "noarg": true,
 "quotmark": "single",
 "regexp": true,
 "undef": true,
 "unused": true,
 "strict": true,
 "trailing": true,
 "smarttabs": true,
 "globals": {
  "after": false,
  "afterEach": false,
  "angular": false,
  "before": false,
  "beforeEach": false,
  "browser": false,
  "describe": false,
  "expect": false,
  "inject": false,
  "it": false,
  "jasmine": false,
  "spyOn": false
 }
}

Jak widać w większości się one powielają. Różnica występuje jedynie w obiekcie globals, w którym definiuje się nazwy zmiennych globalnych dostarczanych przez środowisko przeglądarki, framework lub właśnie przez biblioteki do testowania kodu JS. Widzimy tu więc znane z frameworka Jasmine zmienne takie jak: jasmine, after*, before*, describe, expect, it, itd. Te zmienne nie zostaną potraktowane jako niezdefiniowane gdy JSHint napotka je podczas analizy plików testów.

Możliwe jest także definiowanie reguł JSHint bezpośrednio w pliku z analizowanym kodem. Robi się to przy pomocy odpowiednich komentarzy, Na przykład biblioteka angular-gettext podczas generowania tłumaczeń dodaje taki oto komentarz:

angular.module('gettext').run(['gettextCatalog', function (gettextCatalog) {
/* jshint -W100 */
  gettextCatalog.setStrings('pl_PL', {"Type drug name":"Wpisz nazwę leku"});
/* jshint +W100 */
}]);

Widzimy tu wyłączenie opcji W100 dla wybranego fragmentu kodu, a następnie jej ponowne włączenie. Nie polecałbym jednak tej metody bo takie komentarze w kodzie także zaciemniają jego obraz.

Ciekawe problemy

Automatycznie generowane pliki

Czasami w źródłach aplikacji znajdują się automatycznie generowane pliki, dostarczane przez zewnętrzne oprogramowanie, które nie stosują się do naszych reguł JSHint. Mamy wtedy 3 wyjścia z tej sytuacji:

 1. ingerować w kod biblioteki i poprawić jej generator kodu wedle naszego uznania;
 2. zmieniać za każdym razem generowane pliki dodając odpowiednie komentarze wyłączające wybrane zestawy reguł;
 3. nie sprawdzać wcale tych plików, zakładając że są dobre.

Rozwiązanie 3. wydaje się być najbardziej rozsądne. Na szczęście JSHint pozwala na takie wyjątki, wystarczy że w katalogu projektu utworzymy plik .jshintignore, w którym umieścimy ścieżki do ignorowanych plików - problem z głowy.

Mało intuicyjne opisy błędów i ostrzeżeń, brakujące opcje

Większość błędów i ostrzeżeń generowanych podczas analizy kodu narzędziem JSHint posiada opisy które jednoznacznie pozwalają na wskazanie reguły której powiązane z nimi wyrażenia nie spełniły. Czasami jednak zdarza się, że dostaniemy coś co do niczego nie pasuje, np: “Do not use Number as a constructor”. Powiedzmy że chcemy wyłączyć tą regułę. Jak ją znaleźć? Dobrze jest włączyć bardziej gadatliwy tryb działania JSHint. Robimy to dodając opcję –verbose. Otrzymamy wtedy kod błędu/ostrzeżenia, w tym przypadki W053. Teraz należy przeszukać całe repozytorium JSHint. Pozwoli to namierzyć kawałek kodu który odpowiedzialny jest za przygotowanie komunikatu. Po krótkiej analizie okazuje się że nie ma opcji pozwalającej na wyłączenie tego ostrzeżenia.

Fałszywe ostrzeżenia o brakujących kasach

Czasami dla lepszej czytelności kodu wynosimy definicje klas do osobnych plików, a wykorzystujemy je w zupełnie innych częściach aplikacji, w innych plikach. Odpowiednio dołączone pliki lub ich scalenie przed wysłaniem do przeglądarki powodują że wszystko działa tak jak należy. Niestety JSHint o tym nie wie i z tego powodu ostrzega nas, np: “‘DoseComplexParameters’ is not defined.”. Aby się pozbyć tych fałszywie pozytywnych ostrzeżeń należy dodać w opcji globals swoje nazwy klas.

Czy JSHint jest dla wszystkich?

Zdecydowanie tak. Pomimo kilku opisanych powyżej problemów jest to narzędzie bardzo pomocne oraz intuicyjne w użyciu. Możliwość automatyzacji analizy statycznej kodu bardzo pomaga w jego utrzymaniu i dalszym rozwoju. Mogę polecić JSHint każdemu kto chce dbać o stan swojego projektu i myśli o jego przyszłości w dalszej perspektywie niż tylko do momentu gdy klient zapłaci fakturę.