Front controller to jeden z najczęściej wykorzystywanych wzorców projektowych. W tym wpisie pokażę jak wykorzystać go w Pistache do stworzenia klasy zarządzającej routingiem.

Routing w Pistache

Http::Handler

Temat trasowania w Pistache można rozwiązać na kilka sposobów. Najłatwiejszym, pierwszym na jaki natkniesz się czytając dokumentację frameworka, jest zarejestrowanie klasy implementującej interfejsy Http::Handler metodą onRequest.

Metoda ta może wyglądać następująco:

void VersionHandler::onRequest(const Http::Request& request, Http::ResponseWriter response) {
  response.send(Http::Code::Ok, "DDS " DDS_VERSION);
}

A kod ją rejestrujący tak:

int main() {
  Http::listenAndServe<VersionHandler>("*:9080");
}

Routes::Get

Jednak, gdy chcemy udostępnić więcej niż jedną metodę, warto poszukać czegoś bardziej zaawansowanego. Tym krokiem na przód będzie stworzenie klasy kontrolującej routing. Klasa ta będzie wykorzystywała wbudowany w Pistache mechanizm routingu. Poszczególne żądania będą obsługiwane przez wyspecjalizowane klasy - handlery. Może to wyglądać na przykład tak:

#include "pistache/endpoint.h"
#include "handlers/VersionHandler.h"

class Endpoint
{
  
public:
  
  Endpoint(Net::Address addr)
    : httpEndpoint(std::make_shared<Net::Http::Endpoint>(addr))
  {
  }
  
  void init(size_t thr = 2) {
    auto opts = Net::Http::Endpoint::options()
      .threads(thr)
      .flags(Net::Tcp::Options::InstallSignalHandler);
    httpEndpoint->init(opts);
    setupRoutes();
  }

  void start() {
    httpEndpoint->setHandler(router.handler());
    httpEndpoint->serve();
  }
    
  void shutdown() {
    httpEndpoint->shutdown();
  }
    
  private:
    
    Rest::Router router;
    std::shared_ptr<Net::Http::Endpoint> httpEndpoint;
    VersionHandler version_handler;
    
    void setupRoutes() {
      using namespace Net::Rest;
      Routes::Get(router, "/version", Routes::bind(&VersionHandler::onRequest, &version_handler));

    }
};

Po tej zmianie kod rejestrujący może wyglądać w ten sposób:

int main() {
  
  Net::Port port(9080);

  int thr = 2;

  Net::Address addr(Net::Ipv4::any(), port);

  Endpoint stats(addr);

  stats.init(thr);
  stats.start();

  stats.shutdown();
}

Wykorzystując Routes::Get** należy zwrócić uwagę aby zmienić interfejs metody *onRequest:

void VersionHandler::onRequest(const Rest::Request& request, Net::Http::ResponseWriter response) {
  response.send(Http::Code::Ok, "DDS " DDS_VERSION);
}

I to wszystko. Po tej małej zmianie mamy do dyspozycji front controller, w którym możemy rejestrować w prosty sposób kolejne wyspecjalizowane handlery obsługujące żądania użytkowników naszej aplikacji.

Pokazane w tym wpisie przykłady są zaczerpnięte z aplikacji DDS.