Pisałem niedawno o wdrażaniu I18N w aplikacji. Tym razem pokaże jak zrobić działający “on the fly” kontroler do zmiany języka w aplikacji napisanej przy pomocy frameworka Ionic.

Wczytywanie ustawień językowych podczas uruchamiania

Podczas uruchamiania aplikacji dobrze by było pobrać język w jakim użytkownik życzy sobie jej używać. Ustawienia językowe możemy zapisać np. w local storage. Przyjmijmy że nasza aplikacja obsługuje 3 języki: angielski, polski i niemiecki. Przy takiej konfiguracji nasz moduł może wyglądać następująco:

var app = angular.module('DrugDoseFrameworkApp', dependencies).run(function ($ionicPlatform, gettextCatalog) {

  var language = 'en_EN';
  if (window.localStorage.getItem('language')) {
    language = window.localStorage.getItem('language');
  } else {
    switch (window.navigator.language.substr(0, 2)) {
      case 'pl':
        language = 'pl_PL';
        break;
      case 'de':
        language = 'de_DE';
        break;
    }
    localStorage.setItem('language', language);
  }
  gettextCatalog.setCurrentLanguage(language);
});

Widzimy tu, że domyślnie ładowany jest język angielski. Następnie próbujemy wykryć czy użytkownik już zapisał cokolwiek w zmiennej przechowywanej lokalnie nt. preferowanego języka. Jeśli i to się nie powiedzie, to próbujemy ustalić język na podstawie ustawień przeglądarki.

Kontroler zmiany języka

drugDoseFrameworkControllers.controller('LanguageCtrl', function ($scope, $state, gettextCatalog) {

  $scope.language = window.localStorage.getItem('language');

  $scope.changeLanguage = function() {
    window.localStorage.setItem('language', $scope.language);
    gettextCatalog.setCurrentLanguage($scope.language);
    $state.go('drugs');
  };

});

Kontroler ten posiada jedną zmienną, określająca wybrany język oraz jedną prostą metodę pozwalającą na jego zmianę. Nowe ustawienia są zapisywane w localStorage.

Widok zmiany języka

<ion-view view-title="Language settings">
<ion-content ng-controller="LanguageCtrl">
  <ion-list>
    <ion-radio ng-model="language" ng-value="'en_EN'" ng-change="changeLanguage()">
      english
    </ion-radio>
    <ion-radio ng-model="language" ng-value="'pl_PL'" ng-change="changeLanguage()">
      polish
    </ion-radio>
    <ion-radio ng-model="language" ng-value="'de_DE'" ng-change="changeLanguage()">
      german
    </ion-radio>
  </ion-list>
</ion-content>
</ion-view>

Widok zmiany języka jest bardzo prosty i składa się z dyrektyw Ionic za którymi kryją się proste radio inputy. Bindujemy tu model language z tymi inputami oraz podpinamy metodę changelanguage pod zdarzenie zmiany stanu tych kontrolek.

Konfiguracja stateProvider’a

Jeśli nasza aplikacja Ionic składa się z wielu widoków ion-view bądź ion-nav-view i chcemy aby język ustawił się od razu, a nie po kolejnym uruchomieniu aplikacji (bądź odświeżeniu strony) to musimy wyłączyć cache dla tych widoków. Możemy to zrobić w module konfiguracji aplikacji w następujący sposób:

app.config(function ($stateProvider, $urlRouterProvider) {
  $stateProvider.state('drugs', {
    cache: false,
    url: '/drugs/',
    templateUrl: 'partials/drug-list.html',
    controller: 'DrugListCtrl'
  }).state('drug-details', {
    cache: false,
    url: '/drugs/:drugId',
    templateUrl: 'partials/drug-details.html',
    controller: 'DrugDetailsCtrl'
  }).state('language', {
    cache: false,
    url: '/drugs/language/',
    templateUrl: 'partials/language.html',
    controller: 'LanguageCtrl'
  }).state('drug-dose', {
    cache: false,
    url: '/drugs/dose/:drugId',
    templateUrl: 'partials/drug-dose.html',
    controller: 'DrugDoseCtrl'
  });
  $urlRouterProvider.otherwise("/drugs/");
});

Podsumowanie

Dodanie obsługi wielu języków w aplikacji Ionic jest bardzo proste jeśli skorzysta się z biblioteki angular-gettext. Ilość kodu do tego potrzebna jest bardzo mała, a sama implementacja zrozumiała dla każdego, nawet początkującego programisty JS. Jedyną trudnością może być znalezienie informacji o konieczności wyłączenia cache widoków Ionic.

Zachęcam do przejrzenia kodu mojej aplikacji konkursowej DDF, w której zaimplementowałem w podany wyżej sposób I18N.