Na potrzeby aplikacji DDF (fajnie jest wprowadzać swoje własne 3-znakowe akronimy - informatycy to uwielbiają) wymyśliłem format w jakim opisywane będą leki i ich dawkowanie.

Wszystkie dane przechowywane będą w plikach JSON, dzięki czemu nie będzie problemów z ich tworzeniem, pobieraniem i przetwarzaniem w aplikacji DDF. Format ten jest także bardzo “ludzki” więc myślę że nawet osoby nietechniczne będą w stanie przygotować swoje zestawy leków.

Zestawy leków

Zestawy leków opisywane będą w plikach o następującej strukturze:

(Przykład)[https://gist.github.com/maciejlew/aaef76a1781717f15743]

Dane o leku, dawkowanie

Każdy lek powinien posiadać identyfikator, nazwę, opis oraz parametry funkcji dawkowania. Wyróżniłem dwa podstawowe typy opisu dawkowania: przy pomocy funkcji liniowej (simple) oraz przy pomocy wartości dyskretnych (complex). Typ będzie potrzebny aby algorytm wiedział z czym ma do czynienia przed rozpoczęciem parsowania danych. Zazwyczaj wzór potrzebny do wyliczenia podawany jest w postaci prostej zależności liniowej:

y(x) = a * x

ogólnie:

y(x) = a * x + b

(Przykład)[https://gist.github.com/maciejlew/df0aef76b78203fc2034]

jednak być może ktoś chciałby stworzyć bardziej wyrafinowane zależności, jak:

y_min(x) = a_min * x + b; y_max(x) = a_max * x + b

(Przykład)[https://gist.github.com/maciejlew/bbb28441759d7262922d]

lub nawet:

y_1 = a_1; y_2 = a_2; …; y_n = a_n

(Przykład)[https://gist.github.com/maciejlew/35eaf86339e6fad33e14]

Te wszystkie typy opisów zamierzam obsługiwać w DDF.