Opiszę pokrótce jak skonfigurowałem sobie środowisko programistyczne na moim laptopie z Debianem 8. Laptop wyposażony jest w procesor o architekturze 32-bitowej co okaże się dość istotne w całym procesie.

Najpierw przedstawię co chciałem osiągnąć:

  • Apache Cordova
  • Android SDK
  • NodeJS
  • Netbeans IDE

Zaczynamy od pobrania i instalacji NodeJS oraz Android SDK. W repozytorium Debiana jest obecnie dostępna nieaktualna, zabugowana, wersja NodeJS pozostaje więc jedynie kompilacja ze źródeł. Dodatkowo, nie chcę aby NodeJS był zainstalowany globalnie, a jedynie dla mojego użytkownika. Jak się okazuje, dla architektury 32-bitowej w Android Platform Tools w wersji 23.1+ występuje bug

  • należy zrobić “downgrade”.

    mkdir -p ~/local/src cd ~/local/src wget https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1.tar.gz wget http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-linux.tgz wget https://dl-ssl.google.com/android/repository/platform-tools_r23.0.1-linux.zip tar -zxf node-v4.3.1.tar.gz tar -zxf android-sdk_r24.4.1-linux.tgz unzip platform-tools_r23.0.1-linux.zip cd ~/local/src/node-v4.3.1 ./configure –prefix=~/local make make install mv ~/local/src/android-sdk-linux ~/local/lib mv ~/local/src/platform-tools ~/local/lib/android-sdk-linux echo ‘export PATH=$HOME/local/bin:$PATH’ » ~/.bashrc echo ‘export PATH=$HOME/local/lib/android-sdk-linux/tools:$PATH’ » ~/.bashrc echo ‘export PATH=$HOME/local/lib/android-sdk-linux/platform-tools:$PATH’ » ~/.bashrc

W tym momencie można się przelogować aby nowe polecenia stały się widoczne w systemie.

Teraz możemy doinstalować potrzebne komponenty, pamiętając aby przypadkiem nie zrobić aktualizacji platform-tools:

android sdk

Tworzymy wirtualne urządzenie:

android avd

Możemy teraz doinstalować Apache Cordova:

npm install -g cordova

Tworzymy przykładowy projekt:

cd ~/projects/
cordova create test
cd test
cordova platform add android
cordova run android

Prawdopodobnie otrzymamy komunikat jak poniżej:

Either one will allow you to use the 32-bit binaries, but please be aware that these will disappear in a future Android SDK release. Consider moving to a 64-bit Linux system before that happens.

Aby się go pozbyć robimy taki trik:

echo 'export ANDROID_EMULATOR_FORCE_32BIT=true' >> ~/.bashrc
export ANDROID_EMULATOR_FORCE_32BIT=true

Próbujemy ponownie, możemy zobaczyć coś takiego:

emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration! Please ensure KVM is properly installed and usable. CPU acceleration status: KVM is not installed on this machine (/dev/kvm is missing).

Instalujemy potrzebne do wirtualizacji paczki:

aptitude install qemu-kvm libvirt-bin

Jeśli nadal widzimy powyższy komunikat może to oznaczać że wirtualizacja jest wyłączona z poziomu BIOS lub że procesor wcale nie wspiera wirtualizacji.

Uruchamiamy ponownie maszynę i w BIOS szukamy odpowiedniej opcji, w okolicach ustawień związanych z CPU.

Po ponownym uruchomieniu komputera polecenie cordova run android powinno zadziałać. Jeśli się tak nie stało i nadal otrzymujemy komunikaty związane z KVM warto posłużyć się jednym z poniższych poleceń w celu sprawdzenia co jest grane:

sudo ls -l /dev/kvm
egrep '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
sudo systemctl status libvirtd.service
sudo dmesg | grep kvm

Na tym etapie mamy już wszystko potrzebne do uruchomienia projektu, pozostaje skonfigurowanie IDE.

Niestety Netbeans 8.1 nie może poradzić sobie z odnalezieniem Apache Cordova i nie znalazłem żadnego rozwiązania tego problemu. NodeJS oraz NPM można natomiast skonfigurować wybierając w NB opcję “Tools > Options > HTML/JS > NodeJS”.

Mam nadzieję że ten opis pomoże osobom zainteresowanym programowaniem urządzeń mobilnych w konfiguracji swojego środowiska. Ilość trudności jakie napotkałem podczas uruchamiania tego zestawu narzędzi popchnął mnie do refleksji, że czasy procesorów 32 bitowych powoli mijają i niebawem, chcąc nie chcąc, trzeba będzie się przesiąść na ich następców, choćby po to aby odpalić sobie jakieś SDK