W tym wpisie postaram się przedstawić jak działa routing w LMS, czyli jak to się dzieje, że po wpisaniu w adresie URL np.: ?m=customerlist widzimy ekran z listą klientów a nie coś innego.

Podstawowy routing w LMS

Zapytania jakie wysyłamy do LMS przechodzą przez umieszczony w głównym katalogu skrypt index.php. Można powiedzieć że jest to centralny punkt aplikacji, front controller. W tym skrypcie, zanim wygenerowana zostanie odpowiedź, dzieje się wiele różnych rzeczy, m.in.:

 1. Ładowanie podstawowej konfiguracji z pliku lms.ini
 2. Podłączenie do bazy danych
 3. Ładowanie konfiguracji z bazy danych
 4. Uruchomienie mechanizmów sesji i autoryzacji
 5. Uruchomienie menadżera pluginów
 6. Uruchomienie silnika szablonów
 7. Sprawdzanie statusu użytkownika: czy zalogowany czy też nie
 8. Przekazanie sterowania do odpowiedniego modułu
 9. Zamknięcie sesji i połączenia z bazą danych

Przebieg ten pokazano na rysunku poniżej:

W zmiennej “m” żądania GET przesłanego do LMS umieszczona jest nazwa modułu. Odpowiada ona, w najprostszym przypadku, nazwie pliku znajdującego się w katalogu “modules” którego kod ma zostać wykonany. Po dotarciu do przedostatniego punktu z listy sterowanie zostaje przekazane właśnie do kodu PHP z tego pliku.

Routing z pluginami w LMS

W podstawowym wariancie routingu dzieje się całkiem sporo, ale to jeszcze nie wszystko. Od momentu wprowadzenia mechanizmu pluginów na ścieżce wykonywanego kodu pojawiają się zaczepy (hooki). Można je rozpoznać po takiej składni:

$plugin_manager->executeHook('nazwa_hooka', $jakas_zmienna);

Łańcuch znaków “nazwa_hooka” to identyfikator zaczepu, natomiast $jakas_zmienna przechowuje dane jakie chcemy przekazać w danym momencie do pluginu w celu ich dalszej obróbki przez plugin. Informacja o tym że wykonywany kod dotarł do zaczepu jest przekazywana do menadżera pluginów który następnie informuje o tym znane sobie pluginy. Przebieg pokazano na rysunku poniżej:

Na schemacie widzimy że po dotarciu do zaczepu “hook1” informacja o tym oraz dane powiązane z tym zaczepem są przekazywane dalej do pluginów. W tym przykładzie mamy dwa pluginy, ale w ogólności może być ich mniej lub więcej, plugin może obsługiwać dany zaczep lub go ignorować. Plugin obsługuje zaczep, może wykonywać swoje zadania, modyfikować przekazane dane. Po zakończeniu pracy z danym zaczepem plugin powinien oddać menadżerowi dane, po czym są one przekazywane ewentualnym kolejnym pluginom.

Pluginy mogą zmienić routing w LMS. Zostało to tak zaimplementowane aby można było całkowicie odseparować się od akcji wykonywanych w modułach LMS np przesłaniając je. Można tego dokonać rozszerzając tablice ścieżek w których LMS szuka modułów. Najbardziej nadaje się do tego zaczep o nazwie “modules_dir_initialized”, a można to zrobić w następujący sposób:

class AnotherPluginExample extends LMSPlugin
{
  public function registerHandlers()
  {
    $this->handlers = array(
      'modules_dir_initialized' => array(
        'class' => 'AnotherPluginHooksHandler',
        'method' => 'modulesDirInit'
      ),
    );
  }
}

class AnotherPluginHooksHandler
{

  public function modulesDirInit(array $hook_data = array())
  {
    $plugin_modules = PLUGINS_DIR . '/AnotherPluginExample/modules';
    array_unshift($hook_data, $plugin_modules);
    return $hook_data;
  }

}

Ten krótki przykład pokazuje w jaki sposób obsługiwane są zaczepy. Menadżer pluginów informuje plugin o tym że wykonywany kod dotarł do zaczepu “modules_dir_initialized”. Plugin sprawdza że w swojej tablicy obsługi zaczepów posiada wpis dla danego zaczepu. Wywoływana jest wskazana metoda ze wskazanej klasy. Metoda ta otrzymuje dane przekazane do zaczepu po czym zwraca je po modyfikacji. W tym przypadku do podstawowej tablicy ze ścieżkami w których LMS szuka modułów dodana została, na początku tej tablicy, ścieżka w której plugin przetrzymuje dostarczane w paczce z nim moduły.

Routing w LMS całościowo

Podsumowując, routing w LMS przebiega następująco:

 1. LMS ładuje potrzebne zasoby, tworzy odpowiednie obiekty do ich obsługi, zaczyna się wykonywanie kodu z głównej ścieżki
 2. LMS dochodzi do takiej instrukcji uruchamiającej zaczep, mówi managerowi pluginów: “hej, dotarłem do zaczepu ‘nazwa_zaczepu’, jak masz jakieś włączone pluginy to powiedz im że jesteśmy w tym miejscu i przekaż im $jakas_zmienna”
 3. manager pluginów sprawdza czy ma załadowane jakieś pluginy, mówi im: “jesteśmy w punkcie ‘nazwa_hooka’, jeśli chcecie tu coś zrobić to mam dla Was $jakas_zmienna, róbcie z nią co chcecie, ale później fajnie by było jakbyście mi ją oddali to będę mógł przekazać kolejnym pluginom”
 4. plugin, jeśli jest zainteresowany, wykonuje swoją funkcję dla danego zaczepu i zwraca $jakas_zmienna managerowi
 5. manager pluginów gdy już nie ma więcej pluginów zwraca $jakas_zmienna do LMS
 6. LMS kontynuuje wykonywanie kodu z głównej ścieżki