Dodałem do głównej gałęzi LMS możliwość przechowywania w bazie danych LMS nazw producentów i ich modeli urządzeń sieciowych. Obecnie wgrane zostały modele wyprodukowane przez firmy Mikrotik i Ubiquiti. Ponadto udostępniłem mechanizm pobierania tych nazw na formatce dodawania i edycji nowego urządzenia sieciowego. Identyfikator modelu urządzenia jest w tle przypisywany do urządzenia. Pozwoli to w przyszłości na taka rozbudowę systemu LMS, aby możliwe było wykonywanie różnych akcji w specjalizowany dla danego modelu urządzenia sposób.

Poniżej zamieszczam kilka zrzutów ekranu pokazujących nową funkcjonalność w akcji: