Wpis ten będzie dotyczył systemu LMS jako całości. Z jego lektury dowiesz się czym jest LMS, jakie są jego podstawowe funkcjonalności, dlaczego warto z niego skorzystać prowadząc własną sieć osiedlową, a także dlaczego może być przydatny dla innych przedsiębiorców.

Opis systemu LMS

LMS ma już kilkanaście lat. W ciągu tego czasu powstało pełnowartościowe środowisko do zarządzania sieciami osiedlowymi LAN. Kod projektu udostępniany jest na licencji GNU GPL v2. Stabilną wersję systemu można pobrać z oficjalnej strony projektu, natomiast wersja rozwojowa dostępna jest w repozytorium GitHub LMS.

Można powiedzieć, że na cały system składają się rozbudowana baza danych, webowy frontend oraz oparty na skryptach backend. Frontend napisany został w PHP, wykorzystuje szablony Smarty oraz różne pomocnicze biblioteki: do obsługi Ajax, generowania plików pdf itp. Backend napisany pierwotnie w C i PERL powoli przepisywany jest także w PHP. O podstawowych funkcjonalnościach jakich dostarcza frontend i backend dowiesz się w dalszej części wpisu.

LMS dostarczany jest wraz z dokumentacją, z której możesz dowiedzieć się jak wygląda procedura jego instalacji oraz konfiguracji.

Projekt przetłumaczony został na kilka języków. Obecnie wspierane są języki: angielski, czeski, litewski, polski, rosyjski i słowacki.

Funkcje frontendu

Poniżej przedstawiono niektóre, moim zdaniem najważniejsze, funkcje frontendu.

Użytkownicy

LMS pozwala na pracę grupową poprzez tworzenie kont użytkowników. Utworzeni użytkownicy mogą logować się do systemu i wykonywać swoją pracę nie mając jednocześnie dostępu do informacji które nie są przeznaczone dla ich oczu dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień.

Klienci i komputery

W systemie możemy dodawać i zarządzać dowolną pulą klientów. Każdemu z klientów możemy przypisać wiele komputerów. Zarówno klienci i ich komputery są opisani wieloma parametrami, których przechowywanie w bazie danych LMS znacznie ułatwia pracę każdemu przedsiębiorcy.

Urządzenia sieciowe

Oprócz końcówek klienckich naszej sieci możemy w LMS dodawać urządzenia sieciowe tworzące infrastrukturę naszej sieci. Pozwala to na łatwiejsze zorientowanie się jak działa nasza sieć. LMS oferuje nam także generowanie map sieci w różnych formatach oraz wspiera raportowanie do UKE.

Operacje finansowe

LMS przewiduje możliwość rozliczania w systemie klientów z ich zobowiązań. Istnieje możliwość definiowania taryf, importowania listy płatności, generowanie faktur, not obciążeniowych, rejestrów kasowych i innych. W każdej chwili możemy w systemie podejrzeć listę operacji finansowych danego klienta, wygenerować raporty, dokonać korekt.

Dokumenty

Oprócz wystawiania dokumentów takich jak faktury, LMS pozwala na wystawianie wielu innych typów dokumentów i przypisywanie ich konkretnym klientom. Rozbudowana możliwość tworzenia szablonów i automatycznego przepisywania danych klientów z bazy danych na dokumenty pozwala na łatwe i przyjemne zarządzanie dokumentami takimi jak billingi, umowy, książeczki opłat, wezwania do zapłat i inne.

Userpanel

Userpanel to osobny system pozwalający klientowi znającemu swój numer i pin na zalogowanie i wykonanie kilku podstawowych czynności administracyjnych związanych z jego kontem w systemie.

Helpdesk

Helpdesk pozwala na odbieranie zgłoszeń od klientów i zarządzanie nimi. Dzięki niemu administratorzy sieci mają możliwość śledzenia zgłoszeń, delegowania pracowników do ich rozwiązania i prowadzenia dialogu z klientem.

Funkcje backendu

LMS to nie tylko działająca w przeglądarce wizualna nakładka na bazę danych naszej sieci komputerowej, ale także rozbudowany system skryptów pomagających w zarządzaniu siecią w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu cyklicznie wykonywane zadania stają się prostsze i pozostają pod kontrolą jednego spójnego systemu.

Generowanie faktur

Po uruchomieniu, skrypt generujący faktury sprawdza w systemie LMS, czy któryś z klientów powinien mieć na danych dzień wystawioną fakturę. Jeśli tak jest to faktura jest generowana, konto klienta zostaje obciążone odpowiednią kwotą a zmiany są natychmiast widoczne w systemie dla administratora i dla samego klienta. W razie potrzeby istnieje możliwość uruchomienia tego skryptu z datą ustawiona na dowolny dzień.

Wysyłka faktur

Wystawione faktury mogą zostać automatycznie wysłane do klienta, na wskazany adres e-mail. Skrypt wysyłający faktury codziennie sprawdza czy zostały wystawione nowe faktury i jeśli takie zostaną znalezione, a klient podał adres e-mail i zgodził się na dostarczanie faktur drogą elektroniczną, to nastąpi próba wysyłki danej faktury.

Blokowanie klientów

Prowadzenie historii operacji klienta, tzn. jego obciążeń i wpłat, pozwala na uruchomienie automatycznego blokowania klienta po przekroczeniu wskazanego limitu zadłużenia. LMS dostarcza w tym celu prosty skrypt wykonujący całą pracę za nas.