LionNet

Programowanie, sieci komputerowe, informatyka.

Szablon odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dla LMS


Przyjmuję zlecenia przenoszenia istniejących szablonów odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem do systemu LMS.

Szablon taki zawiera zazwyczaj oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (na odległość).

Na szablonie, oprócz oświadczenia, znajdują się zwykle także:

Formularz generowania szablonu pozwala na zdefiniowanie miejsca wystawienia oraz zawartych w pouczeniu ilości dni na odstąpienie od umowy, na zwrot sprzętu przez klienta oraz na zwrot nadpłaty przez ISP.

Dane o kliencie oraz dostawcy usługi są pobierane z bazy LMS pozostałe dane są definiowane per dokument i podczas dodawania dokumentu są walidowane. Istnieje możliwość konfiguracji domyślnych ustawień szablonu.

Treść szablonu jest zawsze konsultowana i może zostać zmieniona zgodnie z przekazanymi uwagami.

Przykłady:

Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji phpui, należy dodać następujące zmienne definiujące domyślne wartości pól formularza dodawania dokumentu:


Zobacz także: