LionNet

Programowanie, sieci komputerowe, informatyka.

Książeczka opłat dla LMS


Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/. Podkład druku wpłaty należy umieścić w katalogu lms/img/.

Jeśli instalacja jest wykonywana w starszej wersji LMS należy w plikach engine.php i plugin.php odnaleźć zakomentowane sekcje old config, odkomentować je a zakomentować sekcje new config.

Zawartość pliku strings.php należy dodać do obecnej zawartości pliku lms/lib/locale/pl/strings.php.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji finances, należy dodać następujące zmienne:


Zobacz także: