LionNet

Programowanie, sieci komputerowe, informatyka.

Szablon informacji do umowy zawartej poza lokalem dla LMS


Podejmuję się przenoszenia istniejących szablonów informacji dodatkowych do umowy zawartej poza lokalem do szablonów systemu LMS.

Szablony takie zawierają zazwyczaj informacje dla klienta według wytycznych UOKiK dla umów zawieranych poza lokalem:

Dane te są pobierane z bazy LMS bądź podawane są podczas generowania umowy. Szablon uwzględnia zobowiązania dodawane z szablonów promocji. Dane wprowadzane podczas dodawania dokumentu są walidowane. Istnieje możliwość konfiguracji domyślnych ustawień szablonu.

Szablon może być także wykorzystany pod budowę szablonu informacji do umowy zawartej w lokalu.

Treść szablonu jest zawsze konsultowana i może zostać zmieniona zgodnie z przekazanymi uwagami.

Przykłady:

Instalacja:

Zawartość paczki z szablonem należy umieścić w katalogu lms/documents/templates/.

Konfiguracja:

W konfiguracji interfejsu użytkownika, w sekcji phpui, należy dodać następujące zmienne definiujące domyślne wartości pól formularza dodawania dokumentu:


Zobacz także: