LionNet

Programowanie, sieci komputerowe, informatyka.

Lista kończących się zobowiązań w LMS


Funkcjonalność pluginu obejmuje listowanie kończących się zobowiązań w ciągu następnych 30 dni. Dodatek ten bazuje na wygenerowanych w LMS zobowiązaniach. Zobowiązania te muszą mieć ustawione daty końca ich obowiązywania. Druga z funkcji to usunięcie Zobowiązania z tej listy - zobowiązanie takie pozostaje w systemie, ale nie będzie już brane pod uwagę podczas wyszukiwania kończących się zobowiązań.

Zrzuty ekranu:

Instalacja:

Zawartość paczki z pluginem należy umieścić w katalogu lms/plugins/.

Konfiguracja:

W menu konfiguracji, w module Wtyczki, należy uruchomić plugin LMSTerminatingAssignmentsPlugin.


Zobacz także: