Blog o tematyce informatycznej na LionNet


Pistache i RapidJSON - czytanie danych z pliku

Zapowiadałem, że pokażę jak wczytać przy pomocy RapidJSON dane z pliku i odesłać je do użytkownika webserwisu stworzonego w Pistache. Oto jak to możesz zrobić. Strumień z pliku JSON Po otwarciu pliku, wykorzystując standardowe fopen, możesz w Rapid...