Blog o tematyce informatycznej na LionNet


Pistache i RapidJSON - prosty obiekt w odpowiedzi

Zdecydowałem się wykorzystać bibliotekę RapidJSON w mojej aplikacji DDS. Kilka kolejnych artykułów będzie jej poświęconych. W tym wpisie pokażę jak zbudować i zwrócić przy pomocy Pistache prosty obiekt JSON. Budowniczy obiektów JSON w RapidJSON J...