Wezwania do zapłaty - nowe funkcje

[Szablon wezwania do zapłaty](http://lion.net.pl/lan-management-system/szablony-dokumentow/wezwanie-do-zaplaty) oraz [szablon przedsądowego wezwania do zapłaty](http://lion.net.pl/lan-management-system/szablony-dokumentow/przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty), cieszące się sporym zainteresowaniem klientów, zostały wyposażone w nowe funkcje:

  • uwzględnianie korekt faktur VAT, opcja oznaczania pozycji na wezwaniu do których były wystawione korekty;
  • opcja wyliczania odsetek ustawowych dla okresów gdy stawki tych odsetek wynosiły 13% (poprzednia stawka) i 8% (obecna stawka) z uwzględnieniem przesuwania dnia rozpoczęcia naliczania odsetek gdy wypada on w dniu ustawowo wolnym od pracy.