Książeczka opłat - nowe funkcje

Dodałem do oferowanego przeze mnie [szablonu książeczki opłat](http://lion.net.pl/lan-management-system/szablony-dokumentow/ksiazeczka-oplat) nowe funkcje i usprawnienia:

  • opcja drukowania na wszystkich drukach sumy zobowiązań klienta wynikającej z przypisanych mu taryf;
  • opcja generowania druków przelewu tylko dla wybranego zakresu miesięcy (czyli nie musi to już być z góry ustalona ilość stron i druków na stronę);
  • nowy podkład druku wpłaty/przelewu: w odcieniach szarości, o większym kontraście i bardziej ostrych napisach;
  • wprowadzenie konwencji nazywania zmiennych konfiguracyjnych przechowywanych w bazie LMS, związanych z szablonem książeczki opłat, teraz nazwy tych zmiennych zaczynają się od "transfer_forms_";

Osoby które już wcześniej nabyły u mnie wspomniany szablon, a chciały by rozszerzyć jego możliwości o wspomnianą funkcję, mogą uzyskać aktualizację kontaktując się ze mną.