Wezwania do zapłaty - adresy korespondencyjne klientów

Rozbudowałem szablony [wezwania do zapłaty](http://lion.net.pl/lan-management-system/szablony-dokumentow/wezwanie-do-zaplaty) oraz przedsądowego wezwania do zapłaty dla Lan Management System o obsługę adresów korespondencyjnych klientów którym takie wezwania mają zostać wygenerowane. Podczas generowania dokumentów, adresy korespondencyjne mają pierwszeństwo nad domyślnym adresem klienta.

Osoby które już wcześniej nabyły u mnie wspomniane szablony, a chciały by rozszerzyć ich możliwości o wspomnianą funkcję, mogą uzyskać aktualizację kontaktując się ze mną.