Usprawnienia dla LMS, część 2

Kolejny etap prac nad rozwojem LMS za mną, stworzyłem kilka nowych rozwiązań, poprawiłem trochę błędów:

 • Przypisywanie komputerów klientów do urządzeń sieciowych (RADIUS accounting);
 • Generator umów w promocji;
 • Dodawanie, usuwanie, edycja załączników do dokumentów w LMS;
 • Zwiększenie maksymalnego rozmiaru załączników do dokumentów;
 • Noty obciążeniowe - generowanie w PDF;
 • Noty obciążeniowe - powrót na kartę klienta po kliknięciu "Zapisz";
 • Wyszukiwanie klientów po PESEL/NIP/REGON/KRS;
 • Wyszukiwanie klientów po numerach telefonu;
 • Terminy płatności per zobowiązanie;
 • Terminarz - powrót do karty klienta po dodaniu komentarza z poziomu karty klienta;
 • Terminarz - adresy komputerów klienta na liście zdarzeń;
 • Likwidacja pól GG, Yahoo, Skype na karcie klienta;
 • Umowy - adres korespondencyjny;
 • Wezwania do zapłaty - adres korespondencyjny;
 • Poprawienie tworzenia zobowiązań z schematu promocji (nie działało dla taryf z niezdefiniowanym okresem naliczania);
 • Automatycznie wyliczany rabat przy dodawaniu lub edycji zobowiązania;
 • Umożliwienie skopiowania numeru konta z faktury, którą klient dostaje w PDF (gdy PDF otwierany jest w Adobe Reader).

Obecnie pracuję nad:

 • Pobieranie informacji z serwera pocztowego czy FV została wysłana do klienta i prezentacja tejże w LMS;
 • Lista kończących się umów, powiadamianie BOK o kończących się umowach;
 • Lista kończących się zobowiązań, powiadamianie BOK o kończących się zobowiązaniach;
 • Terminarz - rozbudowa systemu komentarzy;
 • Pobieranie informacji z SerwerSMS.